Jak dokonać wyrównania działki po spadku?

Jak dokonać wyrównania działki po spadku?


Jak dokonać wyrównania działki po spadku?

W przypadku spadku nieruchomości, konieczne staje się dokonanie wyrównania wymiarów poszczególnych działek. Jest to działanie wymagające staranności oraz pełnej wiedzy na temat procedur związanych z tą kwestią.

1. Pierwsze kroki

Po otrzymaniu spadku, konieczne staje się skontaktowanie z geodetą, który dokona pomiarów terenu oraz określi wymiary poszczególnych działek. Następnie, względem uzyskanych informacji, sporządzone zostają wszelkie niezbędne dokumenty oraz projekty, w tym także projekt ewentualnej zmiany granic działek.

2. Procedury prawne

W przypadku zmiany granic działek, niezbędne staje się dokonanie umowy pomiędzy właścicielami nieruchomości, którzy z zasady są spadkobiercami pozostawionego przez zmarłego majątku. Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

3. Koszty

Średnie koszty związane z wyrównaniem działki po spadku wahają się w granicach 3-5 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że koszty te są uzależnione od m.in. wielkości działek czy stopnia skomplikowania danej procedury. Konieczne staje się podpisanie umowy pomiędzy spadkobiercami oraz uiszczanie niezbędnych opłat.

4. Wnioski

Wyrównanie działki po spadku nie jest proste, lecz konieczne. Dzięki odpowiednim danym geodezyjnym, precyzyjne obliczenia oraz pomoc fachowców, możliwe jest dokonanie tego procesu w sposób skuteczny i bezpieczny. Warto zwrócić uwagę na koszty, jakie wiążą się z wyrównaniem działki – nie jest to tania usługa, jednak w przypadku wyrównania działki w formie formalnej, minimalizowane są ryzyka związane z ewentualnymi późniejszymi problemami prawno-geodezyjnymi.