Jakie dochody nie wymagają rozliczenia z urzędem skarbowym?

Jakie dochody nie wymagają rozliczenia z urzędem skarbowym?

Jakie dochody nie wymagają rozliczenia z urzędem skarbowym?

Rozliczanie z podatku dochodowego jest obowiązkiem każdego, kto osiąga określone dochody. Jednak nie wszystkie dochody wymagają rozliczenia z urzędem skarbowym. Poniżej przedstawiamy, jakie dochody nie trzeba rozliczać.

Dochody nie podlegające opodatkowaniu

Istnieją dochody, które nie są objęte obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego oraz rozliczenia z urzędem skarbowym. Do takich dochodów zaliczają się m.in.:

  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • świadczenia rentowe i emerytalne,
  • wynagrodzenia z wolontariatu,
  • stypendia naukowe,
  • przychody z działalności charytatywnej,
  • dochody związane z działalnością rolniczą (do kwoty 6 600 zł rocznie).

Dochody, których wysokość nie przekracza kwoty wolnej od podatku

Osoby, które osiągają dochody poniżej określonej kwoty, nie muszą złożyć zeznania podatkowego. Kwota wolna od podatku na rok 2021 wynosi 8 000 zł. Oznacza to, że osoby, które osiągnęły dochody niższe niż 8 000 zł, nie muszą rozliczać się z urzędem skarbowym.

Dochody opodatkowane na źródle

Osoby, które uzyskują dochody z pracy w kraju, ale są rezydentami innego państwa, podlegają opodatkowaniu na zasadach wynikających z umów międzynarodowych. Takie dochody są opodatkowane na źródle, czyli przez pracodawcę, bez konieczności samodzielnego rozliczania przez pracownika.

Podsumowanie

Nie wszystkie dochody wymagają rozliczenia z urzędem skarbowym. Dochody z ubezpieczenia społecznego, renty, stypendia naukowe, działalność charytatywna i wiele innych nie są objęte obowiązkiem rozliczenia. To samo dotyczy dochodów, których wysokość nie przekracza kwoty wolnej od podatku oraz dochodów opodatkowanych na źródle. Warto znać te zasady, aby uniknąć dokonywania niepotrzebnych rozliczeń.