Komornik zajmuje konto bankowe – jak się bronić?

Komornik zajmuje konto bankowe – jak się bronić?


Komornik zajmuje konto bankowe – jak się bronić?

Prawa i obowiązki komornika

Komornik to funkcjonariusz publiczny, którego zadaniem jest egzekwowanie wierzycieli zaległych należności. Jednakże, w niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że komornik zajmuje nasze konto bankowe. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Ogłoszenie wykonawcze

Zanim komornik zajmie nasze konto bankowe, musi przeprowadzić tak zwane „ogłoszenie wykonawcze”. Jest to odpowiednią formą powiadomienia o planowanej egzekucji. W ogłoszeniu znajdują się informacje dotyczące długu, wierzyciela oraz terminów spłaty. Kiedy dostajemy takie ogłoszenie, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki.

Jak się bronić?

W przypadku ogłoszenia wykonawczego nie tracimy jeszcze pełnej kontroli nad naszym rachunkiem bankowym. Możemy podjąć kilka działań, aby bronić swoich środków pieniężnych.

Przede wszystkim warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach egzekucyjnych. Taki specjalista pomoże nam w analizie sytuacji oraz przedstawi możliwe rozwiązania. Pamiętajmy, że szybkie działanie jest kluczowe w takiej sytuacji.

Kolejnym krokiem jest natychmiastowe zablokowanie i zawiadomienie banku o wszczętej egzekucji. Bank powinien zastosować blokadę konta, w celu zabezpieczenia naszych środków przed zajęciem. Warto także poinformować bank, jakie kwoty na koncie pochodzą z tytułu wynagrodzenia, alimentów lub innych świadczeń, które są całkowicie lub częściowo nieegzekwowalne.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko zaistniałej egzekucji. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy zobowiązanie zostało przedawnione, a wierzyciel nie złożył odpowiedniego pozwu przed upływem terminu przedawnienia. Warto poradzić się prawnika w celu potwierdzenia możliwości wniesienia sprzeciwu.

Konsekwencje zajęcia konta

Zajęcie konta bankowego przez komornika może wiązać się z wieloma ograniczeniami. Oznacza to, że nie będziemy mieć dostępu do swoich środków, które zostaną zablokowane. Zajęte mogą zostać zarówno rachunki bieżące, jak i oszczędnościowe. Oprócz tego, nie będziemy mogli korzystać z kart płatniczych ani wykonywać przelewów.

Warto zaznaczyć, że zajęcie konta bankowego nie oznacza automatycznie całkowitej utraty środków. Jeśli będziemy w stanie udowodnić, że pewne środki nie podlegają egzekucji, np. z tytułu wynagrodzenia, możemy dążyć do ich odblokowania.

Podsumowując, kiedy komornik zajmuje nasze konto bankowe, warto jak najszybciej skonsultować się z prawnikiem oraz zablokować rachunek w naszym banku. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji istnieje możliwość obrony i odzyskania części lub nawet wszystkich środków, które zostały zablokowane. Jednakże, kluczowe jest działanie w odpowiednim szybkim czasie.