Limity płatności gotówkowych dla osób fizycznych w Polsce

Limity płatności gotówkowych dla osób fizycznych w Polsce

Limit płatności gotówkowych dla osób fizycznych w Polsce

W Polsce od 1 stycznia 2021 roku obowiązują limity płatności gotówkowych dla osób fizycznych. Zamysłem wprowadzenia limitów jest walka z szarą strefą finansową oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Zgodnie z ustawą, osoby prywatne nie mogą dokonywać płatności gotówkowych powyżej 15 000 zł.

Czym jest szara strefa finansowa?

Szara strefa finansowa to obszar gospodarki, w którym funkcjonują nieformalne przepływy finansowe, a transakcje dokonywane są na zasadzie tzw. „czarnego rynku”. Takie działania często pozostają poza zasięgiem urzędów skarbowych oraz innych instytucji kontrolujących przepływy finansowe.

Zasady dotyczące limitów płatności gotówkowych

Limit płatności gotówkowych dla osób fizycznych wynosi 15 000 zł. Dotyczy on transakcji dokonywanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Limit nie obejmuje transakcji dokonywanych na rachunki bankowe, czyli przelewów oraz płatności kartą.

Ponadto, w przypadku transakcji powyżej 1000 zł obowiązuje konieczność prowadzenia dokumentacji. Wszystkie dane dotyczące transakcji powinny być zapisane w systemie ewidencji, a klienci powinni otrzymać dokument potwierdzający dokonanie transakcji.

Jakie sankcje grożą za łamanie limitu płatności gotówkowych?

Osoby łamiące przepisy dotyczące limitów płatności gotówkowych mogą zostać ukarane grzywną lub nawet pozbawione wolności. Wysokość grzywny zależy od ciężaru naruszenia przepisów.

Podsumowując, limit płatności gotówkowych dla osób fizycznych ma na celu ograniczenie szarej strefy finansowej oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Działania te mają na celu zwiększenie transparentności przepływów finansowych w Polsce oraz uniknięcie skutków związanych z nielegalnymi działaniami finansowymi.